Hjem

DFRM

Dansk Forening for

Radiologisk Mammadiagnostik

Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik

- en forening for alle med interesse for mammadiagnostik.

DFRM er en kontingentfri

forening og kontakten

foregår via mail.

 

Husk derfor at meddele ændringer i mail-adresser til: ilse.vejborg@rh.regionh.dk

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Ilse Vejborg

Formand DFRM

 

Formandens beretning

Kontakt

DFRM kan kontaktes på formandens mailadresse:

ilse.vejborg@rh.regionh.dk

Bemærk nedenstående meddelelse fra Sundhedsstyrelsen vedr. ny kode

for registrering af populationsbaseret, organiseret mammografiscreening!

Sundhedsstyrelsen har gennemført en større tilretning af den danske ”Klassifikation af sygdomme”. Samtidig er de opdateringer, der er foretaget, i forhold til den engelsksprogede originalversion, blevet kontrolleret. I den forbindelse lukkes den kode, der hidtil har været anvendt ved registrering af mammografiscreening, ”DZ108A Mammografiscreening af defineret befolkningsgruppe” og erstattes af ”DZ123A Mammografiscreening” med underkoden ”DZ123AA Mammografiscreening i henhold til sundhedsloven § 85”; sidstnævnte kode skal anvendes ved registrering af de brystundersøgelser som regionsrådet tilbyder hvert andet år til kvinder, som er mellem 50 og 69 år, og som har bopæl i regionen. Ændringen i kode og kodetekst sker fordi den gamle kode lå hierarkisk under ”Rutinemæssig helbredsundersøgelse…”, hvilket der ikke er tale om ved screening for brystkræft. Koden skal i stedet ligge under ”Screening for kræft”.

Venlig hilsen

Solvejg Bang

Afdelingslæge

Enhed for Dokumentation af Kvalitet og Standardisering

Sundhedsstyrelsen

Islands Brygge 67

2300 København S