Link til kurser og kongresser

DFRM

Dansk Forening for

Radiologisk Mammadiagnostik

Kurser og kongresser


Eusobi:
San Antonio Breast Cancer Symposium:

Laszlo Tabars kurser:
ECR:American Society of Breast Disease:
European Breast Cancer Conference (EBCC):
The Radiology Resource Library
Link til internationale kurser i Breast Imaging: