Om DFRM

Foreningen


Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik - en forening for alle med interesse for mammadiagnostik


DFRM er en kontingentfri forening og kontakten foregår via mail.


Husk derfor at meddele ændringer i mail-adresser til: ilse.vejborg@rh.regionh.dk


Med venlig Hilsen


Ilse Vejborg

Formand DFRM


DRFM-bestyrelsesmedlemmer


  • Formand: Cheflæge og screeningschef Ilse Vejborg (Region Hovedstaden)
  • Ledende overlæge Anne Bak (suppleant, Region Hovedstaden)

  • Overlæge John Christensen (Region Sjælland)

  • Ledende overlæge Lisbet B Larsen (Region Syd)

  • Overlæge Karen Berenth Madsen (Region Midt)

  • Afdelingslæge Morten Stampe Christensen (suppleant Region Midt)

  • Ledende overlæge Annette Bergmann (Region Nord)

  • Overlæge Niels Kolthoff (repræsentant for privat praktiserende radiologer)